فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

خرداد 11 یکشنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

از اینجا میتوانید ثبت نام کنید

Label

نام کاربری :   کد ملی :    
رمز عبور :  
حداقل 6 کاراکتر
تکرار رمز عبور :    
ایمیل :  
نام و نام خانوادگی :  
تلفن همراه یا ثابت :  
جنسیت :  

رشته تحصیلی :  
مقطع :