فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

اسفند 6 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

از اینجا میتوانید ثبت نام کنید

Label

نام کاربری :   کد ملی :    
رمز عبور :  
حداقل 6 کاراکتر
تکرار رمز عبور :    
ایمیل :  
نام و نام خانوادگی :  
تلفن همراه یا ثابت :  
جنسیت :  

رشته تحصیلی :  
مقطع :