فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مهر 24 چهار شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

از اینجا میتوانید ثبت نام کنید

Label

نام کاربری :
  رمز عبور :  
حداقل 6 کاراکتر
تکرار رمز عبور :    
ایمیل :  
نام و نام خانوادگی :  
تلفن همراه یا ثابت :  
در صورت ارائه، مطالب مرتبط به فصلنامه به موبایل شما ارسال خواهد شد

کد ملی :
   
جنسیت :  

رشته تحصیلی :  
مقطع :