فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

آبان 4 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

( - پایگاه مجلات تخصصی نور )


تیتر مقالهنویسنده 
بررسي شخصيت حماسي جريزه، با رويكرد نظريه بينامتني نگريفاطمه حاجي رحيمي / كيانوش بيرانوند
بررسي تطبيقي استعاره‌‌هاي مفهومي حوزة رنگساناز تقي پوري حاجبي/ كامران پاشائي فخري/ پروانه عادل زاده
بررسي و تحليل مؤلفه‌ةاي تأثر گلشن راز از قرآن كريم و احاديث شريف...حميد عدالت فر/ سيد محسن ساجدي راد / محمدعلي آتش سودا
بررسي نماد موجودات افسانه‌اي و اساطيري در ديوان شوكت بخاراييمحمد بهرامي اصل/ ايوب كوشان و حميدرضا فرضي
بازتاب آئين نگارش در شفافيت قوانين كيفري (با تاكيد بر جرم اقدام عليه امنيت ملي)زين العابدين گل صنملو / رحيم وكيل زاده/ رضا رنجبر
زمينه‌هاي عرفان در شعر معاصر (با تاكيد بر اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج)نادر جوادزادگان
كهن الگوي آنيما و نقش آن در بررسي روان شناختي شخصيت‌هاي فيروز شاه و ...سوسن بيگلري دلويي/ رضا اشرف زاده/ جواد مهربان قزل حصار
كيفيت هنري سازه‌هاي بلاغي، در اثري نويافته از فتح ا.. عارفمحمدرضا امير خاني دهبالايي / احمد رضا يلمه ها
واكاوي باريك آرايه هاي بديع معنوي در ديوان ميرزا محسن تاثير تبريزيراضيه آقازاده
نقد جامعه شناختي مجموعه داستان كوتاه «طعم گس خرمالو» اثر زويا پيرزادمنصوره باقري مزرعه/ عبدالرضا مدرس زاده / فاطمه حيدري
روجلد شماره 50