فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

آبان 4 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

( - پایگاه مجلات تخصصی نور )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 48
ايزد بهرام از روايت ديني تا حماسه مليدكتر زيبا اسماعيلي
بررسي آرايه‌هاي بديع معنوي در آثار منظوم خاكسار ابهري ...حسن رجبي / دكتر غلامرضائي / دكتر عقدائي /دكتر نوحي
بررسي تحليلي تطبيقي داستان داش آكل صداق هدايت ...دكتر سكينه غلامپور دهكي/ دكتر احترام رضائي
بررسي تطبيقي بينامتني در غزليات سعدي و شهريارهدايت نقوي / دكتر ماحوزي / دكتر اوجاق عليزاده
تاثير پذيري جامي در مضامين اخلاقي بهارستان از نهج البلاغه امام علي (ع)بتول محبوبي‌زاده / دكتر ذاكري / دكتر ستوده
تحليل و تفسير چهار سطح معنائي (لفظي، تمثيلي، اخلاقي و باطني)دكتر فرح نيازكار / دكتر مرتضي جعفري / دكتر فاطمه نيازكار
تحفة العجم؛ اثري تازه يافته از سيد حسين شاه (حقيقت)مهدي رضوي‌زاده / دكتر يلمه‌ها / دكتر محمودي
معرفي نسخه خطي ديوان «ميرزا تقي بن زكي صاحب علي آباديكامران پاشائي فخري
معرفي و بررسي تذكره خلاصه الشّعرا (بتخانه)محدثه فرّخي