فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

آبان 4 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

( - پایگاه مجلات تخصصی نور )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 47
انوري و بدعت در زبان غزلدكتر فروغ جليلي
بررسي اشارات حماسي و اساطيري در شعر عبّاس باقريثمر ميري / دكتر واثق عبّاسي
بررسي تحليلي تقدير، جبر و اختيار، درد و بلا و رنج از منظر شاعران و حكيمان ديني و عطّار نيشابوريمحمد حسن صائني / دكتر تورج عقدايي
بررسي تطبيقي مؤلّفه‌هاي رئاليسم جادويي در رمان «طوبا و معناي شب» اثر پارسي پور و ...بهروز اظهري/ دكتر حميدرضا فرضي/ دكتر علي دهقان
بررسي عنصر عاطفه در شعر احمد شاملوسيدحسن شريفي/ دكتر آرش مشفقي / دكتر عزيز حجاجي كهجوق
بررسي فرهنگ همزيستي پادشاه و طبقات اجتماعي (در سياستنامه و نصيحة الملوك)مريم ميسمي / دكتر مريم امير ارجمند
جلوه‌هاي حقوق بشر در آثار جاميسميه عباسي نسب/ دكتر مريم جعفري / دكتر شريف پور
معرفي قطرات الحيات محمد امين دار كشميري اثري كمتر شناخته شده از سده يازدهم هجريكيهان نامجو / دكتر مهدي فاموري / دكتر جليل نظري