فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

اسفند 6 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 42
اسطورة باروري و اشارات اسطوره‌اي در كليدرحبيب حسن نژاد / آرش مشفقي
بررسي جايگاه اساطيري گل بنفشه در ويس و رامين بر پايه اساطير يونانيمعصومه نظري/ ايوب كوشان / مهين مسرّت
بررسي حرف «واو» و بعضي از معاني آن در اشعار سعدي و حافظمرضيه رنگساز / محمدرضا شريفي
تحليل انديشة شعري عندليب كاشانيمينا سالاري / علي اكبر افراسياب پور
تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در داستان خسرو و شیرین نظامیراحله عبداله زاده/محمد ریحانی
تحلیل رویکرد جامعه شناختی گفتمان دینی حدیقه سنایی بر اساس ...هدی پیر/ ناهید اکبری / حسین پارسایی
کاربرد ادبی و هنری حرف الف در اشعار شاعران سبک آذربایجانی ...غلامرضا حیدری
مقایسه دو شخصیت عرفانی در شاهنامه و مهابهاراتاصفیه موسوی/ فاطمه مدرسی
نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی در اشعار خاقانیربابه مصباح زالی/ جلیل امیرپور داریانی
نقد روانکاوانه چهره های مطرح در تاریخ بیهقی بر اساس مکاتب روانشناسی جدید ..سارا محمدی/ آرش مشفقی
نمود آتش در شاهنامه و باورهاي مردممهين مسرّت
بررسي بسامد اوزان، بحور و ساختار قوافي و رديف در ديوان صباحي بيدگليمحمدرضا حصاركي/مهين خطيب‌نيا