فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مهر 24 چهار شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 42
اسطورة باروري و اشارات اسطوره‌اي در كليدرحبيب حسن نژاد / آرش مشفقي
بررسي جايگاه اساطيري گل بنفشه در ويس و رامين بر پايه اساطير يونانيمعصومه نظري/ ايوب كوشان / مهين مسرّت
بررسي حرف «واو» و بعضي از معاني آن در اشعار سعدي و حافظمرضيه رنگساز / محمدرضا شريفي
تحليل انديشة شعري عندليب كاشانيمينا سالاري / علي اكبر افراسياب پور
تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در داستان خسرو و شیرین نظامیراحله عبداله زاده/محمد ریحانی
تحلیل رویکرد جامعه شناختی گفتمان دینی حدیقه سنایی بر اساس ...هدی پیر/ ناهید اکبری / حسین پارسایی
کاربرد ادبی و هنری حرف الف در اشعار شاعران سبک آذربایجانی ...غلامرضا حیدری
مقایسه دو شخصیت عرفانی در شاهنامه و مهابهاراتاصفیه موسوی/ فاطمه مدرسی
نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی در اشعار خاقانیربابه مصباح زالی/ جلیل امیرپور داریانی
نقد روانکاوانه چهره های مطرح در تاریخ بیهقی بر اساس مکاتب روانشناسی جدید ..سارا محمدی/ آرش مشفقی
نمود آتش در شاهنامه و باورهاي مردممهين مسرّت
بررسي بسامد اوزان، بحور و ساختار قوافي و رديف در ديوان صباحي بيدگليمحمدرضا حصاركي/مهين خطيب‌نيا