فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مهر 24 چهار شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
روجلدي شماره 40
برخسته سازي با صور خيال و صنايع ادبي در شعر بيژن نجديام البنين نيكخواه نوري / حميد صمصام
بررسي تطبيقي اسطوره هاي ايراني و سامي در ديوان انوريليلا رحيمي مهروان / مهدي شريفيان
بررسي مقايسه اي گلستان سعدي با بهارستان جاميپري رضوان طلب - نوروز اميني
جستاري در مقبره الشعراي تبريزمريم محمدزاده
حماسه در اشعار سيداشرف الدّين گيلاني (نسيم شمال)محمدعلي محمودآبادي / علي اصغر باباصفري
خوشي با سعدي و حافظمحمدحسن دوستي/ ملك محمد فرخزاد / رضا حيدري نوري
روش شناسي تطبيقي تفاسير كشف الاسرار ميبدي ...ابراهيم نخعي / سيد محمدعلي ايازي
فرهنگ و تمدّن در اشعار صائب تبريزيفريده نادري زنوز/ كامران پاشايي فخري
معرّفي نسخة خطي معارج الخيالمريم خزائيلي / دكتر عطا محمد رادمنش
معنا شناسي واژه «مكر» در قرآن كريمروح اله اكبري/ سيدتقي كبيري
نقد و بررسي محتوايي طنزهاي ابوتراب جليحبيب حاجي پور / پروين دخت مشهور
نقد و تحليل قصه‌هاي «حي بن يقظان» و «سلامان و ابسال» ...مهدي ابراهيمي حسينعلي كندي/ دكتر علي اصغر حلبي