فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

اسفند 6 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
روجلدي شماره 40
برخسته سازي با صور خيال و صنايع ادبي در شعر بيژن نجديام البنين نيكخواه نوري / حميد صمصام
بررسي تطبيقي اسطوره هاي ايراني و سامي در ديوان انوريليلا رحيمي مهروان / مهدي شريفيان
بررسي مقايسه اي گلستان سعدي با بهارستان جاميپري رضوان طلب - نوروز اميني
جستاري در مقبره الشعراي تبريزمريم محمدزاده
حماسه در اشعار سيداشرف الدّين گيلاني (نسيم شمال)محمدعلي محمودآبادي / علي اصغر باباصفري
خوشي با سعدي و حافظمحمدحسن دوستي/ ملك محمد فرخزاد / رضا حيدري نوري
روش شناسي تطبيقي تفاسير كشف الاسرار ميبدي ...ابراهيم نخعي / سيد محمدعلي ايازي
فرهنگ و تمدّن در اشعار صائب تبريزيفريده نادري زنوز/ كامران پاشايي فخري
معرّفي نسخة خطي معارج الخيالمريم خزائيلي / دكتر عطا محمد رادمنش
معنا شناسي واژه «مكر» در قرآن كريمروح اله اكبري/ سيدتقي كبيري
نقد و بررسي محتوايي طنزهاي ابوتراب جليحبيب حاجي پور / پروين دخت مشهور
نقد و تحليل قصه‌هاي «حي بن يقظان» و «سلامان و ابسال» ...مهدي ابراهيمي حسينعلي كندي/ دكتر علي اصغر حلبي