فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

خرداد 11 یکشنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 44
بررسي تطبيقي بوي باروت و عطر نارنج با خاطرات تن بر مبناي نظرية ژاك لاكانفائزه عرب يوسف آبادي / طيبه كوچك زهي / ثريا عيسي زايي
كاربرد اغراض علم معاني در پيام‌هاي تربيتي در ليلي و مجنون نظاميناصر ناصري
بررسي نظريه « فرا نقش تجربي هليدي» بر چند باب از قابوسنامهمانا اخلاق / عباسعلي وفايي
تحليل و بررسي تصوير جنسيّتي در رمان «بعد از پايان» فريبا وفيفريبا رحيمي / ناصر عليزاده خياط / آرش مشفقي
حجاب خواص در سير و سلوك معنوي با تكيه بر كتب ادبي و عرفانيعباس برنا / فرحناز محمدوند
جلوه‌هايي از سوررئاليسم در مثنوي معنوي مولانازهرا وحيدي / شهين اوجاق عليزاده
تقسيم قلمرو پادشاهي فريدون در شاهنامه، احساسي و انفعالي يا منطقي و عقلانيخداويردي عبّاس زاده
مضامين مشترك «حمله حيدري» راجي كرماني و ديوان حافظ شيرازي با تكيه بر ساقي نامه‌هازهرا فرج نژاد فرهنگ
معرّفي نسخه خطي شرح گلشن راز بابا نعمت‌الله نخجواني و بررسي ويژگي‌هاي سبكي‌هاي آنعلي دهقان
بررسي صور خيال در شعر شاعران كودك با تكيه بر آثار كانون پرورش فكريسهيلا لويمي
بررسي شگردهاي شخصيت پردازي در رمان كليدرفاطمه سلطاني