فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

اسفند 6 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )


تیتر مقالهنویسنده 
رو جلديشماره 44
بررسي تطبيقي بوي باروت و عطر نارنج با خاطرات تن بر مبناي نظرية ژاك لاكانفائزه عرب يوسف آبادي / طيبه كوچك زهي / ثريا عيسي زايي
كاربرد اغراض علم معاني در پيام‌هاي تربيتي در ليلي و مجنون نظاميناصر ناصري
بررسي نظريه « فرا نقش تجربي هليدي» بر چند باب از قابوسنامهمانا اخلاق / عباسعلي وفايي
تحليل و بررسي تصوير جنسيّتي در رمان «بعد از پايان» فريبا وفيفريبا رحيمي / ناصر عليزاده خياط / آرش مشفقي
حجاب خواص در سير و سلوك معنوي با تكيه بر كتب ادبي و عرفانيعباس برنا / فرحناز محمدوند
جلوه‌هايي از سوررئاليسم در مثنوي معنوي مولانازهرا وحيدي / شهين اوجاق عليزاده
تقسيم قلمرو پادشاهي فريدون در شاهنامه، احساسي و انفعالي يا منطقي و عقلانيخداويردي عبّاس زاده
مضامين مشترك «حمله حيدري» راجي كرماني و ديوان حافظ شيرازي با تكيه بر ساقي نامه‌هازهرا فرج نژاد فرهنگ
معرّفي نسخه خطي شرح گلشن راز بابا نعمت‌الله نخجواني و بررسي ويژگي‌هاي سبكي‌هاي آنعلي دهقان
بررسي صور خيال در شعر شاعران كودك با تكيه بر آثار كانون پرورش فكريسهيلا لويمي
بررسي شگردهاي شخصيت پردازي در رمان كليدرفاطمه سلطاني