فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

اسفند 6 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

نحوه نگارش


راهنماي تدوين مقاله و شرايط پذيرش آن در

 فصلنامۀ علمي – پژوهشي  ( بهارستان سخن )

***رعايت كليه  شرايط  و موارد مشروحه ذيل لازم الاجرا مي‌باشد      

 

دانلود کامل فایل راهنما

 

       فصلنامۀ علمي ـ پژوهشي ادبيّات فارسي واحد خوي به منظور «ترويج زبان و ادبيّات فارسي» و آگاهي علاقه‌مندان به ادب و فرهنگ اين مرز و بوم از نتايج پژوهش‌هاي محققّان و صاحب نظران منتشر مي‌شود.

 

مقالات ارسالي بايد شرايط زير را دارا باشد:

الف) شرايط علمي:

  1. مقاله نتيجه كاوش‌ها و پژوهش‌هاي علمي نويسنده يا نويسندگان باشد .
  2. مقاله داراي اصالت و ايده جديد باشد .
  3. در مقاله بايد روش تحقيق رعايت شود و از منابع معتبر و اصيل استفاده گردد.
  4. مقاله از نوع تحليلي و نقد اصيل باشد ، بنابر اين ترجمه و گرد آوري در اين مجله جايي ندارد .
  • توضيح :   مقاله پس از دريافت   در    هيأت   تحريريه،  بررسي    و   ارزيابي   مي شود   و   در  صورت   داشتن شرايط   لازم  براي   داوري ارسال مي گردد. پس از وصول ديدگاه‌هاي داوران ، نتايج آن در هيأت تحريريه مطرح مي شود و در صورت كسب امتياز كافي ، پذيرش چاپ صورت   مي‌گيـرد. ضمناَ بعد از انتشار مقاله، هیچ تغییراتی داده نخواهد شد.

 

ب) شرايط نگارش:

1) مقاله از جهت نگارش ساختاري محكم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت گردد.

2) مقاله بدين ترتيب تنظيم شود:

1-2- عنوان كه بايد كوتاه و گوياي محتواي مقاله باشد .

2-2- نام مؤّلف يا مؤلّفين با درجه علمي (نشاني و شماره تلفن در برگ ضميمه ارسال شود).

3-2- چكيده فارسي (حداكثر پانزده سطر در يك صفحه مجزا )

4-2-  كليد واژه‌هاي فارسي (حداكثر شش كلمه)

5-2- مقدّمه مقاله ترجيحاً بايد شامل؛  طرح تفصيلي موضوع و بيان مسأله ، پيشينة تحقيق، ضرورت و خلأ تحقيق و روش تحقيق وجوه كاربردي آن باشد.

6-2- متن اصلي كه در آن به طرح موضوع و تحليل آن مي‌پردازد.

7-2- نتيجه گيري (در يك صفحه مجزا نوشته شود).

8-2- منابع و مآخذ  (در يك صفحة مجزا،  با شماره گذاري عددي و ترتيب  الفبايي نوشته شود).

9-2- چكيده انگليسي (حداكثر 10 سطر)

10-2- كليد واژه‌هاي  انگليسي (ترجمه كليد واژه هاي فارسي)

 

الف

11-2 - نام نويسنده به لاتين همراه درجة علمي آن

 

 

 

3- ارجاعات بايد بدين شكل تنظيم گردد:

1-3- ارجاعات متن: داخل پرانتز به ترتيب: نام خانوادگي نويسنده ، سال و صفحه ، مثلاً : (زرّين كوب، 1373: 254 )

2-3- ارجاعات كتاب : نام خانوادگي : (شهرت) ، نام نويسنده، سال انتشار (داخل پرانتز)،  نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، شهر محل نشر، ناشر، نوبت چاپ.

3-3- ارجاعات مجله : نام خانوادگي (شهرت)، نام نويسنده، سال انتشار (داخل پرانتز)، عنوان (داخل گيومه)، نام نشريه، دوره/ سال، جلد ، شماره صفحات  (از ص      تا ص      )

4-3- مجموعه مقالات: نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشار (داخل پرانتز)، عنوان (داخل گيومه)، نام گرد آورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات (از ص تا ص) .

5-3- سايتهاي اينترنتي: نام خانوادگي، نام نويسنده، آخرين تاريخ و زمان (داخل پرانتز)، عنوان موضوع (داخل گيومه)، نام سايت و نشاني اينترنتي به صورت ايتاليك.

4- صفحات مقالات بايد  از سمت بالا و پائين و طرفين راست و چپ  3 سانتيمتر  فاصله داشته و  فاصله بين خطوط  15/1 باشد. (حداكثر 20 صفحه)

5- نگارش مقالات بر اساس «دستور خطّ فارسي» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي باشد.

6- اسامي خاصّ و اصطلاحات لاتين و تركيبات خارجي بلافاصله پس از فارسي آن در داخل پرانتز در متن مقاله آورده مي‌شود.

      7- مجلّه در پذيرش يا ردّ مقاله و همچنين ويراستاري آن آزاد است.

8- مقالات ارسالي به هيچ عنوان مسترد نمي‌گردد.

 

ج) شرايط پذيرش اوليّه :

1)  مقاله بايد داراي شرايط بند الف باشد و بر اساس بند ب تنظيم گردد و تحت برنامه   2003 يا 2007  Word XP   با قلم    B Lotusفونت 14 در سه نسخه همراه  با CD آن به نشاني مجلّه ارسال گردد .

2)  مقالات مستخرج از پايان نامه بايد تأييد استاد راهنما را همراه داشته باشد و نام وي نيز در مقاله ذكر شود.

3)  نويسنده بايد تعهّد نمايد كه مقاله را همزمان براي هيچ مجلّۀ ديگري ارسال نكرده باشد و تا زماني كه پذيرش آن در مجلّه مشخص نشده است، آن را براي ديگر مجلّات ارسال نكند.

4)  مقاله نبايد قبلاً در هيچ نشريه يا همايشي چاپ و يا ارائه شده باشد.