فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

اسفند 6 سه شنبه

هیات تحریریه

دکتر احمد شوقی نوبر
دکتر ناصر علیزاده
دکتر احمد فرشبافیان صافی
دکتر سعید قره آغاجلو
دکتر سعید ا.. قره بگلو
دکتر فاطمه مدرسی

پایگاههای نمایه شده

( ISC پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام )

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

درباره نشریه

فصلنامه بهارستان سخن، تنها مجلة ادبي شمال غرب كشور در دانشگاه آزاد اسلامي در گروه تخصصي زبان و ادبيات فارسي واحد خوي به چاپ مي‌رسد؛ اين فصلنامه از سال 1382 با تلاش و معاونت  محترم پژوهشي واحد به سردبيري آقاي  دكتر احمد فرشبافيان صافي و مدير مسئول آقاي دكتر احمد شوقي نوبر به صورت علمي – ترويجي شروع به كار كرد و پس از شش سال فعاليت مستمر از شماره 12 فصلنامه طي  مجور شماره: 372775/87-12/10/88  به رتبه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ارتقاء درجه نايل شد. فصلنامة بهارستان سخن به صورت فصلي بوده و بطور مداوم در چهار نوبت در سال  و در هر نوبت حدوداً 10 مقاله علمي تخصصي ادبي در زمينه‌هاي حماسي، نسخه شناسي، دستور ، بررسي و معرفي شرح اشعار شاعران ايران و جهان و ...  به چاپ مي‌رسد.

تاریخچه

فصلنامة زبان و ادبیات فارسی  از تابستان 1382که دوره شکفتگی واحد خوی نامیده می شود  فعالیت خود را در اندازة قطع وزیری با سردبیری آقای دكتر احمد فرشبافیان صافی و مدیر مسئولی آقای دكتر احمد شوقی نوبر از اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی شروع كرد و به استناد مصوّبات كمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در بیست و ششمین و بیست و هفتمین جلسة  مورخه 3/7/85 با درجه علمی – ترویجی فعّالیت خود را ادامه داد و تا تابستان 1388 به همان منوال‌پیش رفت؛ نهایتاً با تأیید پنجاه و هفتمین جلسه كمیسیون مذكور از مرتبة علمی – ترویجی به درجلة علمی – پژوهشی ارتقاء پیدا كرد. همچنین از شماره 16 به بعد با مجوز 9571/90- 10/03/90  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران به قطع رحلی تغییر اندازه داده و به همان منوال كار خود را ادامه می‌دهد.

        لازم به ذكر است با بازنشستگی مدیر مسئول وسردبیر فصلنامه با مجوز رسمی از سازمان مركزی آقای دكتر علیرضا مظفّری بعنوان سردبیر و آقای دكتر شهریار حسن زاده بعنوان مدیر مسئول تقبل زحمت همكاری نموده‌اند و تاكنون (پائیز 1395) 33  شماره از فصلنامه بهارستان سخن با حول و قوة الهی به چاپ رسیده است. ضمناً معروض می‌دارد كه مسئولین فصلنامه در تلاش هستند درجة فصلنامه را به مجوز وزارتین ارتقاء دهند. الکترونیکی کردن مجله از اهداف مهم این مجله محسوب می شود که با همیاری معاونان پژوهشی و اداری و مالی محقق شده است که در راستای تبادل سریع یافته های علمی پژوهشگران و کاهش هزینه های مجله با هدف تعمیم اقتصاد مقاومتی عمل خواهد نمود.