فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مهر 10 پنجشنبه

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

( - پایگاه مجلات تخصصی نور )

درباره نشریه

 احتراماً به اطلاع مي‌رساند، به استناد مادة 4 بخشنامه شماره 62815/10-04/10/1398 سازمان مركزي دانشگاه كليه پژوهشگران، استادان و دانشجويان محترم مي‌بايست جهت انجام داوري مقالات ارسالي مبلغ 000/500/1 ريال نزد بانك ملي  شعبه دانشگاه به شماره حساب 0105845638003 به نام  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي واريز و فيش واريزي را به همراه اصل مقاله و  ديگر مستندات لازم از طريق (ايميل) ارسال نمائيد. بديهي است بهمقالات ارسالي فاقد فيش ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين در صورت پذيرش مقاله نيز جهت چاپ مبلغ 000/500/3 ريال از طريق همان شماره حساب دريافت خواهد شد. 

تاریخچه

فصلنامة زبان و ادبیات فارسی  از تابستان 1382که دوره شکفتگی واحد خوی نامیده می شود  فعالیت خود را در اندازة قطع وزیری با سردبیری آقای دكتر احمد فرشبافیان صافی و مدیر مسئولی آقای دكتر احمد شوقی نوبر از اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی شروع كرد و به استناد مصوّبات كمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در بیست و ششمین و بیست و هفتمین جلسة  مورخه 3/7/85 با درجه علمی – ترویجی فعّالیت خود را ادامه داد و تا تابستان 1388 به همان منوال‌پیش رفت؛ نهایتاً با تأیید پنجاه و هفتمین جلسه كمیسیون مذكور از مرتبة علمی – ترویجی به درجلة علمی – پژوهشی ارتقاء پیدا كرد. همچنین از شماره 16 به بعد با مجوز 9571/90- 10/03/90  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران به قطع رحلی تغییر اندازه داده و به همان منوال كار خود را ادامه می‌دهد.

        لازم به ذكر است با بازنشستگی مدیر مسئول وسردبیر فصلنامه با مجوز رسمی از سازمان مركزی آقای دكتر علیرضا مظفّری بعنوان سردبیر و آقای دكتر شهریار حسن زاده بعنوان مدیر مسئول تقبل زحمت همكاری نموده‌اند و تاكنون (پائیز 1395) 33  شماره از فصلنامه بهارستان سخن با حول و قوة الهی به چاپ رسیده است. ضمناً معروض می‌دارد كه مسئولین فصلنامه در تلاش هستند درجة فصلنامه را به مجوز وزارتین ارتقاء دهند. الکترونیکی کردن مجله از اهداف مهم این مجله محسوب می شود که با همیاری معاونان پژوهشی و اداری و مالی محقق شده است که در راستای تبادل سریع یافته های علمی پژوهشگران و کاهش هزینه های مجله با هدف تعمیم اقتصاد مقاومتی عمل خواهد نمود.