فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

آذر 10 دوشنبه
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

مدیر مسئول: دكتر شهريار حسن زاده ( استاديارگروه زبان و ادبيات فارسي واحد خوي)

سردبیر: دكتر عليرضا مظفري ( استاد گروه زبان و ادبيات دانشگاه اروميه )

نوع نشریه: علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي به شماره شاپا: ۸۶۹۸-۱۷۳۵

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

درباره نشریه

فصلنامه بهارستان سخن، تنها مجلة ادبي شمال غرب كشور در دانشگاه آزاد اسلامي در گروه تخصصي زبان و ادبيات فارسي واحد خوي به چاپ مي‌رسد؛ اين فصلنامه از سال 1382 با تلاش و معاونت محترم پژوهشي واحد به سردبيري آقاي دكتر احمد فرشبافيان صافي و مدير مسئول آقاي دكتر احمد شوقي نوبر به صورت علمي – ترويجي شروع به كار كرد و پس از شش سال فعاليت مستمر از شماره 12 فصلنامه طي مجور شماره: 372775/87-12/10/88 به رتبه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ارتقاء درجه نايل شد. فصلنامة بهارستان سخن به صورت فصلي بوده و بطور مداوم در چهار نوبت در سال و در هر نوبت حدوداً 10 مقاله علمي تخصصي ادبي در زمينه‌هاي حماسي، نسخه شناسي، دستور ، بررسي و معرفي شرح اشعار شاعران ايران و جهان و ... به چاپ مي‌رسد.

هیات تحریریه

دکتر ناصر علیزاده خیاط
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر عطا محمد رادمنش
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر علی دهقان
دکتر یداله بهمنی مطلق

پایگاههای نمایه شده

( SID اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

( - پایگاه مجلات تخصصی نور )